Hogeschool van Amsterdam

Amsterdams Kenniscentrum voor Maatschappelijke Innovatie

Saneren aan de voorkant 2

In opdracht

De gemeente Amsterdam heeft een pilot uitgevoerd om na te gaan in hoeverre het mogelijk is de hulp aan mensen met problematische schulden sterk te versnellen. In dit onderzoek is gesproken met deelnemers aan de pilot om na te gaan hoe zij achteraf terugkijken op het proces en in hoeverre dat hen geholpen heeft. Doel was na te gaan of een meer algemeen zeer snel schuldsaneringsproces op te zetten en hoe dat er dan zou moeten uitzien.

Referentie Vos, A., van Geuns, R. C., Telli, S., & van de Weijden, R. (2019). Saneren aan de voorkant 2. Hogeschool van Amsterdam, Maatschappij en Recht.
Gepubliceerd door  AKMI 26 november 2019