Amsterdams Kenniscentrum voor Maatschappelijke Innovatie

Good practices 2018 schuldhulpverlening Amsterdam

vervolgonderzoek naar de eerste fase van de schuldhulpverlening in Amsterdam

Verslag

Het lectoraat Armoede Interventies heeft in 2018 een vervolgonderzoek uitgevoerd naar de eerste fase van de schuldhulpverlening in Amsterdam.

We hebben in dit onderzoek specifiek gekeken in welke mate de dienstverlening methodisch, klantgericht en professional is opgezet en wordt uitgevoerd en dit vergeleken met de bevindingen uit de nulmeting die in 2015 is uitgevoerd.

Daarnaast hebben we gekeken in welke mate er gebruik wordt gemaakt van de meest recente inzichten uit de wetenschap.

Een belangrijke hoofdconclusie in dit vervolgonderzoek is dat het klantgericht en methodisch werken veel meer uitgangspunt vormen dan in 2014-2015 en dat er meer aandacht is voor evidence based werken.

Reference Cuijpers, N., Desain, L., & van Geuns, R. C. (2019). Good practices 2018 schuldhulpverlening Amsterdam: vervolgonderzoek naar de eerste fase van de schuldhulpverlening in Amsterdam. Hogeschool van Amsterdam, Lectoraat Armoede Interventies.
Published by  AKMI 1 March 2019

Publication date

Mar 2019

Publications:

Research database