Hogeschool van Amsterdam

Amsterdams Kenniscentrum voor Maatschappelijke Innovatie

Financiële zelfredzaamheid en economische zelfstandigheid van jongeren

een vergelijking tussen RoC studenten in Amsterdam en buiten Amsterdam

In opdracht

Het lectoraat Armoede Interventies heeft op vijf locaties van het RoC een vragenlijst afgenomen onder studenten aangaande hun financiële zelfredzaamheid en hun economische zelfstandigheid. In deze rapportage worden hiervan de uitkomsten beschreven en een vergelijking gemaakt tussen de populatie jongeren die in Amsterdam wonen en die daarbuiten wonen.

Referentie Schaap, R., Desain, L., & van Geuns, R. C. (2018). Financiële zelfredzaamheid en economische zelfstandigheid van jongeren: een vergelijking tussen RoC studenten in Amsterdam en buiten Amsterdam. Hogeschool van Amsterdam, Amsterdams Kenniscentrum voor Maatschappelijke Innovatie.
Gepubliceerd door  AKMI 1 juni 2018