Hogeschool van Amsterdam

Amsterdams Kenniscentrum voor Maatschappelijke Innovatie

Blauwdruk GeDIK-project voor werkende minima Amsterdam Zuidoost

In opdracht

Sinds 2016 voert de gemeente Amsterdam in stadsdeel Zuidoost een programma uit voor armoedebestrijding, genaamd GeDIK (gebiedsgericht, doelgroepgericht, integraal, klein). Dit programma omvat verschillende projecten die ondersteuning bieden aan mensen met financiële problemen.

Elk project is tijdelijk van aard en gericht op een specifieke doelgroep.

In deze blauwdruk is de werkwijze met betrekking tot het GeDIK-project voor werkende minima
uitgeschreven.
De informatie is afkomstig uit interviews met de GeDIK-coördinator en de ketenregisseur van het project voor werkende minima en uit documenten met betrekking tot de GeDIK-aanpak, met name de ‘Voortgangsrapportage Armoedebestrijdingsaanpak GeDIK (2017).

Referentie Cuijpers, N., Lucas, P., Desain, L., & van Geuns, R. (2020). Blauwdruk GeDIK-project voor werkende minima Amsterdam Zuidoost. Hogeschool van Amsterdam, Lectoraat Armoede Interventies.
Gepubliceerd door  AKMI 1 november 2020

Publicatiedatum

nov 2020

Publicaties:

Research database