Hogeschool van Amsterdam

Amsterdams Kenniscentrum voor Maatschappelijke Innovatie

Adviescommissie hoger sociaal agogisch onderwijs wil het onmogelijke

Dossier Toekomst Hoger Sociaal Onderwijs

Onlangs verscheen het advies Meer van Waarde, over de opleidingen tot de sociale beroepen op de hogescholen. Weliswaar een moedige poging om duidelijkheid te scheppen, maar de brede opleiding die de commissie bepleit sluit niet aan bij de netwerksamenleving.

Referentie Bos, E. en P. van Vliet (2014). Adviescommissie hoger sociaal agogisch onderwijs wil het onmogelijke. In: Sociale Vraagstukken, dossier Toekomst Hoger Sociaal Onderwijs, 14 april 2014
17 april 2014

Publicatiedatum

apr 2014

Publicaties: