Hogeschool van Amsterdam

Amsterdams Kenniscentrum voor Maatschappelijke Innovatie

De oplossingsgerichte behandeling van bezwaarschriften voor stadsdeel Zuid

In opdracht

Dit rapport bevat het verslag van een evaluatie van de oplossingsgerichte behandeling van bezwaarschriften voor het stadsdeel Zuid van de gemeente Amsterdam. Het evaluatieonderzoek is uitgevoerd door de Hogeschool van Amsterdam (lectoraat Legal Management). In dat kader zijn in de eerste helft van 2017 hoorzittingen bijgewoond en vraaggesprekken gevoerd met bezwaarmakers, andere belanghebbenden en medewerkers van het stadsdeel Zuid en het Juridisch Bureau. Ook zijn dossiers geanalyseerd.

Referentie Mein, A. G. (2017). De oplossingsgerichte behandeling van bezwaarschriften voor stadsdeel Zuid.
Gepubliceerd door  AKMI 1 december 2017