Hogeschool van Amsterdam

Amsterdams Kenniscentrum voor Maatschappelijke Innovatie

Sociale media geven jongerenwerkers nieuwe kijk

'Je ziet wat er speelt aan rottigheid'

Artikel

Onderzoeker Charlotte Kemmeren en lector Lex Veldboer van het lectoraat Stedelijk sociaal werken schreven een artikel op Socialevraagstukken.nl over het gebruik van sociale media door jongerenwerkers. In het stuk analyseren ze data die door studenten van de minor Outreachend Innoveren verzameld zijn. Het artikel geeft dilemma’s en spanningen weer waar jongerenwerkers mee te maken krijgen als ze via sociale media in contact zijn met de doelgroep. Hoe zit het met het begrenzen van het werk als je altijd online kan zijn? En hoe ‘echt’ is het beeld dat jongeren van zichzelf en hun leven laten zien via sociale media?

Referentie

Charlotte Kemmeren en Lex Veldboer (2017). Sociale media geven jongerenwerkers nieuwe kijk: 'Je ziet wat er speelt aan rottigheid'. In: Sociale Vraagstukken (2017, 6 oktober): https://www.socialevraagstukken.nl/sociale-media-geven-jongerenwerkers-nieuwe-kijk-je-ziet-wat-er-speelt-aan-rottigheid/

Gepubliceerd door  AKMI 10 oktober 2017

Publicatiedatum

okt 2017

Publicaties: