Hogeschool van Amsterdam

Amsterdams Kenniscentrum voor Maatschappelijke Innovatie

Sociale dimensies van sociaal werk

Anders

Het zijn turbulente tijden in het sociale domein en het sociaal werk. Tegen deze achtergrond is er behoefte aan inhoudelijke ankers die inspiratie bieden voor professionals, studenten en docenten met verschillende disciplinaire achtergronden en werkzaam in diverse contexten en functies. Dit boek beschrijft de gemeenschappelijke basis van het sociaal werk met aandacht voor de actualiteit van historische kwesties, de wetenschappelijke kennisbasis en het methodisch handelen.

Referentie

Hoijtink, M. en M. Spierts (2017) Sociale dimensies van sociaal werk. In: Spierts, M., Sprinkhuizen, A., Scholte, M., Hoijtink, M., Jonge, de, E. en Lia van Doorn. De brede basis van sociaal werk. Grondslagen, praktijken en methoden. Bussum: Coutinho.  pp: 29-50.

Gepubliceerd door  AKMI 5 december 2017