Hogeschool van Amsterdam

Amsterdams Kenniscentrum voor Maatschappelijke Innovatie

Samenwerken aan een Ouderenvriendelijke Indische Buurt

Rapport

In het kader van de oriëntatie op wat nodig is om Amsterdam een meer ouderenvriendelijke stad te maken, onderzocht een groep co-onderzoekers uit de Indische Buurt, samen met onderzoekers van de HvA, de ouderenvriendelijkheid van hun wijk. Doel was te achterhalen hoe oudere bewoners het wonen en leven in de Indische Buurt ervaren, en hoe zij denken dat hun wijk ouderenvriendelijker kan worden.

Onderzoekers en co-onderzoekers interviewden 40 zowel kwetsbare als niet kwetsbare ouderen, en spraken met sleutelfiguren binnen wijkgerichte instellingen en organisaties. De resultaten zijn gevalideerd in een buurtbijeenkomst.

Wanneer we, tot slot, reflecteren op het onderzoeksontwerp, kunnen we zeggen dat co-onderzoek aanzet kan geven tot co-creatie. Echter, de mate waarin dit tot nieuwe initiatieven lijdt, hangt af van mate waarin maatschappelijke initiatieven reeds aanwezig en actief zijn in de buurt. Daarnaast lijken we via de co-onderzoekers toegang te hebben gekregen tot respondenten die we niet via andere kanalen hadden kunnen bereiken.

Referentie

Eileen Berkvens en Rosalie Metze (2017). Samenwerken aan een Ouderenvriendelijke Indische Buurt. Onderzoeksrapport van het project Ouderenvriendelijke Indische Buurt. Uitgave: Hogeschool van Amsterdam, Lectoraat Stedelijk Sociaal Werken (2017).

Gepubliceerd door  AKMI 13 november 2017