Hogeschool van Amsterdam

Amsterdams Kenniscentrum voor Maatschappelijke Innovatie

'Opbouwwerk en de gemeenschap' in rubriek Boeken

Recensie Proefschrift Jeroen Gradener in Tijdschrift voor Sociale Vraagstukken winter 2016

Artikel

Een van de meest intrigerende kwesties bij de huidige transformatie van de verzorgingsstaat is de positie van het opbouwwerk. Je zou zeggen: de participatiesamenleving is politiek en beleidsmatig het wenkend perspectief dus opbouwwerk gaat een glorieuze toekomst tegemoet. Maar zo ligt het kennelijk niet: in veel wijkteams kwijnen de opbouwwerkers weg omdat ze niet op kunnen tegen de dominantie van de individuele hulpverlening in die teams. Het motto van de decentralisaties lijkt: noest dweilen en dan maar hopen dat de samenleving ooit zelf de kraan dichtdraait.

Tegen die achtergrond is het mooi dat de Amsterdamse social work-docent Jeroen Gradener een bijzonder rijk proefschrift schreef, Keys to the community. Gradener las onder meer enkele jaargangen van het gezaghebbende Community Development Journal (CDJ) en reisde vervolgens de halve wereld rond om met uitvoerend opbouwwerkers in gesprek te gaan over de vraag: hoe legitimeer jij je optreden? Of, in Gradeners zorgvuldiger bewoordingen: welke actieve inspanning lever je om steun te verwerven voor je activiteiten, continuïteit te creëren voor je werk en geloofwaardig te zijn als professional?

Gepubliceerd door  AKMI 22 december 2016

Publicatiedatum

dec 2016

Auteur(s)


Publicaties: