Hogeschool van Amsterdam

Amsterdams Kenniscentrum voor Maatschappelijke Innovatie

Meer Herstel in Zuid

Rapport

Door veranderde wet- en regelgeving zijn bewoners met psychische of psychiatrische beperkingen vaker aangewezen op ambulante begeleiding en wijkvoorzieningen. Professionals en buurtbewoners krijgen steeds meer met deze groep bewoners te maken. Stadsdeel Zuid wil zorgen dat deze groep kwetsbare bewoners volwaardig kan meedoen in de wijk. GGZ in de wijk levert een bijdrage aan de verbetering van het welzijn en de zelfredzaamheid van bewoners met een psychische of psychiatrische beperking in Zuid.

Referentie

Metze, R., Peters, E. en Sedney, E.(2017) Eindrapportage ‘Meer herstel in Zuid’. Uitgave: Hogeschool van Amsterdam

Gepubliceerd door  AKMI 6 november 2017