Hogeschool van Amsterdam

Amsterdams Kenniscentrum voor Maatschappelijke Innovatie

Kwesties en keuzes in wijkgericht werken

Boek

De Werkplaatsen Sociaal Domein ondersteunen in opdracht van het Ministerie van VWS de transformaties in het sociaal domein met kennis en onderzoek. In veel van deze werkplaatsen werken hogescholen in samenwerking met lokale partners aan het (door) ontwikkelen van een wijkgerichte aanpak in het sociale domein. Hierdoor krijgen de werkplaatsen steeds beter inzicht in de kwesties die zich bij het wijkgericht werken voordoen. Met deze bundel willen de Werkplaatsen Sociaal Domein de lessen die in de praktijk worden geleerd overdraagbaar maken voor diegenen die zich willen verdiepen in de wijkteampraktijk.

Referentie

Jansen, E., Sprinkhuizen, A., Veldboer, L., Verharen, L. en V. de Waal. (2017) Kwesties en keuzes in wijkgericht werken. Uitgave Movisie (2017).

Gepubliceerd door  AKMI 23 maart 2017

Publicatiedatum

mrt 2017

Publicaties: