Hogeschool van Amsterdam

Amsterdams Kenniscentrum voor Maatschappelijke Innovatie

In dit artikel wordt de samenwerking met co-onderzoekers uitvoerig besproken en gaan wij in op drie praktijkvoorbeelden van collega’s en onszelf. We verkennen onder meer hoe het vormgeven van participatie verloopt, de vraag wanneer iemand een co-onderzoeker is en hoe hij/zij kan worden gefaciliteerd. Dit alles met als doel de betekenis van deze vernieuwde inzet te verhelderen.

Met dit artikel willen wij een aantal geleerde lessen delen en bijdragen aan het discours over nut van, randvoorwaarden voor en beperkingen aan de inzet van co-onderzoekers. Dit zal resulteren in een aantal tips en aanwijzingen voor onderzoekers die een samenwerking met co-onderzoekers ambiëren.

Referentie

Huber, M.A en S. Karbouniaris (2017). Hbo-onderzoek met co-onderzoekers. Verschenen in KWALON, jaargang 22, nr. 2 (maart 2017).

Gepubliceerd door  AKMI 6 juli 2017

Publicatiedatum

jul 2017

Auteur(s)

S. Karbouniaris

Publicaties: