Hogeschool van Amsterdam

Amsterdams Kenniscentrum voor Maatschappelijke Innovatie

De politiek van sociaal werk

Artikel

Hoe verhouden sociaal werk en politiek zich tot elkaar? De literatuur over deze relatie bevat historische controverses en theoretische debatten. Marc Hoijtink zoomt vanuit drie tradities in op hedendaagse ongemakken en zorgen van sociaal werkers over veranderingen in de verzorgingsstaat.

Referentie

Hoijtink, M. (2017) De politiek van sociaal werk, In: Vakblad Sociaal werk, 30(3), pp. 7-12.

Gepubliceerd door  AKMI 5 december 2017

Publicatiedatum

dec 2017

Auteur(s)


Publicaties: