Hogeschool van Amsterdam

Amsterdams Kenniscentrum voor Maatschappelijke Innovatie

Community Care and the care transition in The Netherlands

Article in Journal of Social Intervention: Theory and Practice – 2016 – Volume 25, Issue 4

Het lectoraat Community Care schrijft in de Journal of Social Intervention voor het eerst een gezamenlijk artikel. In ‘Community Care and the Care Transition in the Netherlands’ gaan zij in op het veranderende zorglandschap in Nederland en de rol die zorg in en door de samenleving daar in kan spelen. Deze vormen van zorg en de rol die de sociaal werker en zorgprofessional hierin kan spelen worden in het artikel ook verder uitgediept.

De transitie in de gezondheidszorg in Nederland is al jaren een centraal thema in de politiek en het maatschappelijke debat. De recente veranderingen vereisen (opnieuw) aandacht in onder andere onderzoek en onderwijs. In dit artikel reflecteren zij op de ideologie en doelen die schuilen achter de transitie in Nederland en linken deze naar het onderzoek en onderwijs dat georganiseerd wordt door het lectoraat Community Care. Wat betekent het “nieuwe denken” van de transitie voor het Community Care gedachtegoed in relatie tot onderwijs en onderzoek?

 

Gepubliceerd door  AKMI 22 december 2016