Hogeschool van Amsterdam

Amsterdams Kenniscentrum voor Maatschappelijke Innovatie

Behoud van zelfrespect in een prestatiesamenleving

Artikel

Socioloog Judith Elshout schreef voor Sociaal Bestek het artikel ‘Behoud van zelfrespect in een prestatiesamenleving’ over de gevolgen van langdurige werkloosheid en over hoe werklozen hun zelfrespect behouden en opbouwen en de rol van een geldelijke beloning daarin.

Gepubliceerd door  AKMI 25 april 2017

Publicatiedatum

apr 2017

Auteur(s)


Publicaties: