Hogeschool van Amsterdam

Amsterdams Kenniscentrum voor Maatschappelijke Innovatie

Voortgangsrapportage Fieldlab Oost

Collaborative Learning in Wijkontwikkeling’ in de Dapperbuurt

Rapport

Het project ‘Collaboratief leren in Wijkontwikkeling’ is een deelproject van Fieldlab Oost, dat onderzoek doet naar de relaties tussen bewoners, ondernemers, overheid en (sociale) organisaties in de Dapperbuurt met als doel uit te zoeken hoe de samenwerking tussen de verschillende partijen verloopt en hoe dat eventueel beter kan.

De voortgangsrapportage 2016 is een tussentijds verslag van een zoektocht naar verschillende bewonersinitiatieven, de werking van lokaal sociaal beleid en de zichtbare en onzichtbare sociale infrastructuur in de Dapperbuurt. Er worden enkele eerste conclusies getrokken na het eerste jaar onderzoek en er wordt aangegeven waar de accenten de komende tijd worden gelegd.

Gepubliceerd door  AKMI 10 november 2016

Publicatiedatum

nov 2016

Auteur(s)

Eltje Bos
Aafke Brinkhuijsen
Eveline Huijghe

Publicaties: