Hogeschool van Amsterdam

Amsterdams Kenniscentrum voor Maatschappelijke Innovatie

De video ‘Tandemsamenwerking’ laat zien wat er bij de samenwerking van mensen uit verschillende disciplines komt kijken. Een tandem gaat altijd over de samenwerking tussen twee mensen met verschillende perspectieven en expertises.

In het gelijknamige project van Wmo-werkplaats Amsterdam ontstonden tandems tussen bijvoorbeeld teamleiders en trainers, tussen ervaringsdeskundigen en docenten, en tussen projectmanagers en veranderingsdeskundigen. De video geeft een indruk van de opgedane ervaringen, met aandacht voor de achtergronden, de gevoeligheden, de resultaten en de succesfactoren.

Referentie

Meijer, H., Philips, A. en T. Bouwes (2016). Tandemsamenwerking. De video geeft een indruk van opgedane ervaringen uit de tandemsamenwerking. HvA Video.

Gepubliceerd door  AKMI 31 maart 2016

Publicatiedatum

mrt 2016

Auteur(s)

Tineke Bouwes

Publicaties: