Hogeschool van Amsterdam

Amsterdams Kenniscentrum voor Maatschappelijke Innovatie

Integraal Sociaal Werk is een nieuw en experimenteel onderwijsprogramma voor 3e jaars studenten CMV, MWD, SJD en SPH. Het is een antwoord van de HvA op de ingrijpende ontwikkelingen in het sociaal domein.

Samen met het werkveld, onderzoekers (AKMI) en docenten en studenten worden kennis en ervaringen opgedaan over de eisen die deze ontwikkelingen stellen aan onze toekomstige professionals.
De ISW-kwalificaties zijn: integraal netwerken & verbinden, integraal begeleiden & motiveren, integraal samenwerken & coproduceren.

Referentie

Meijer, H. en J. Holten (2016). Video Integraal Sociaal Werk. ISW als een antwoord van de HvA op de ingrijpende ontwikkelingen in het sociaal domein. HvA Video.

Gepubliceerd door  AKMI 31 maart 2016

Publicatiedatum

mrt 2016

Auteur(s)


Publicaties: