Hogeschool van Amsterdam

Amsterdams Kenniscentrum voor Maatschappelijke Innovatie

Van Dippen naar Dimmen

Handreiking gebiedsgericht samenspel formele en informele zorg en welzijn Gaasperdam/Holendecht, Zuidoost

Anders

De samenleving is in beweging. De decentralisaties in het sociaal domein veranderen de verhoudingen tussen burger, beroepskracht, de centrale overheid, zorg- en welzijnsinstelling en kennisinstituut. Meer dan voorheen wordt gekeken naar wat mensen (nog) zelf kunnen en welke rol hun sociale netwerk kan spelen.

De verbinding tussen formele en informele krachten wordt steeds urgenter. Uit zowel vele praktijkervaringen als uit eerder onderzoek komt echter naar voren dat structurele samenwerking tussen formele en informele partijen niet goed van de grond komt en dus zeker niet vanzelf gaat. Zuidoost kent veel op zichzelf staande initiatieven.Hoe kun je ze aan elkaar verbinden en welke rol kan het ontwikkeltraject hier in spelen? Voor en tijdens het traject is dit een punt van aandacht en worden de verbindingen zoveel mogelijk gelegd. Hierin speelden betrokken informele en formele organisaties en het stadsdeel een belangrijke rol.

Aan deze handreiking hebben meegewerkt:
Muriel Richards; Brigitte Ran; Elba Calmero; Tes Schults; Anne Stijkel; Vydia Thakoersingh; Hildo Calmez; Wanda Huinink; Mirjam Creebsburg; Saba Malik; Karine Klappe; Juriaan Otto; Wilma Hoogenhout; Annette van Blijenburgh; Heidi Wintels - Hofman; José Mannaert; Izaac Acheampong; Karin van Bodengraven; Menekse Tromp; Maureen Tuinfort; Annyk Haveman; Joyce van Vliet; Nathalie Hoogstad; Coby Kroon; Raoul White; Marc Räkers; Charlotte Kemmeren; Jeroen Kemmeren, Karin Hanekroot; Martin Stam; Wonah de Koningh; Tineke Bouwes.

Referentie

Bouwes, T., C.A.A. Kemmeren en W. De Koningh (2016). Van Dippen naar Dimmen. Handreiking gebiedsgericht samenspel formele en informele zorg en welzijn Gaasperdam/Holendrecht, Zuidoost. Uitgave: Hogeschool van Amsterdam, Kenniscentrum AKMI, Lectoraat Outreachend Werken en Innoveren.

Gepubliceerd door  AKMI 1 januari 2016

Publicatiedatum

jan 2016

Auteur(s)

Tineke Bouwes

Publicaties: