Hogeschool van Amsterdam

Amsterdams Kenniscentrum voor Maatschappelijke Innovatie

Terug naar Stabiliteit

Voorwaarden voor competent handelen als gebiedsgericht sociaal werker

Rapport

Ruim drie jaar heeft de Amsterdamse Wmo-werkplaats de nieuwe multidisciplinaire wijkteams Samen DOEN gevolgd. Drie jaar waarin een team van onderzoekers en ontwikkelaars in verschillende wijken van Amsterdam heeft meegelopen met de medewerkers van de Samen DOEN teams. Het primaire doel van het onderzoek was het uitdiepen van de 6 verschillende ‘kwesties’ die uit ons eerdere onderzoek naar voren waren gekomen (Veldboer, Metze & Hoijtink, 2016).

De onderzoeksgroep heeft altijd heel ‘nabij’ onderzoek uitgevoerd. De onderzoekers hebben geobserveerd tijdens teamdagen, vergaderingen, cliëntbesprekingen en trainingen. Hierdoor komt altijd meer informatie naar voren dan sec de onderwerpen waar het onderzoek zich op richt. De mate waarin de medewerkers van de Samen DOEN-teams stabiliteit ervoeren, bleek onverwacht een belangrijke factor voor het (ogenschijnlijk) slagen van de opzet van de teams: het ondersteunen en begeleiden van kwetsbare gezinnen in multi-probleemsituaties.

Deze onderlegger begint met een uitgebreide aanleiding, waarin het onderzoek naar Samen DOEN verder wordt uitgelegd, en geeft antwoord op de vraag waarom gekozen is om op een andere manier te kijken naar de competenties van medewerkers van Samen DOEN.
Dan volgt een uitleg over de inhoudelijke keuzes die gemaakt zijn bij het opbouwen van het capabilities-profiel. Daarna volgt het profiel zelf, en uitleg over hoe het gelezen kan worden. Het stuk sluit af met een kritische noot, waarin een paradox van het profiel naar voren wordt gebracht. Naast een kritische noot staat ook een positieve vooruitblik waarin suggesties voor de toekomst van sociale wijkteams.

Referentie

Metze, R., en Berkvens, E. (2016) Terug naar stabiliteit. Voorwaarden voor competent handelen als gebiedsgericht sociaal werker. Hogeschool van Amsterdam: AKMI, lecotraat Outreachend Werken en Innoveren.

Gepubliceerd door  AKMI 1 januari 2016

Publicatiedatum

jan 2016

Auteur(s)

Rosalie Metze
Eileen Berkvens

Publicaties: