Hogeschool van Amsterdam

Amsterdams Kenniscentrum voor Maatschappelijke Innovatie

Stadsdorpen als beweging

Een verkennend onderzoek naar de Amsterdamse Stadsdorpen in de beginfase

Rapport

Net als alle grote steden in Nederland heeft ook Amsterdam te maken met de grote en kleine vraagstukken die een dichtbevolkt gebied oproept. Enerzijds erkent men de enorme kracht die schuilt in de diversiteit en creativiteit van de stad, terwijl men anderzijds weet dat onder die eerste indruk problemen schuilgaan die kunnen samenhangen met grootstedelijke veranderingen. Te denken valt aan processen van individualisering, vergrijzing van de bevolking, een snel veranderende bevolkingssamenstelling, toenemende ongelijkheid en de effecten van een afbouwende verzorgingsstaat. Dit zijn slechts enkele voorbeelden van kwesties die het leven en de vitaliteit van Amsterdammers kunnen beïnvloeden.

De Hogeschool van Amsterdam heeft zich voorgenomen bij te dragen aan oplossingen voor deze ontwikkelingen. Hiertoe is het speerpuntenprogramma Urban Vitality opgericht. Urban Vitality beoogt bij te dragen aan het ontwikkelen van een Amsterdam waarin iedereen ‘gezond leeft, voor elkaar zorgt en zelfstandig participeert’ (www.hva.nl, 9-6-2015). Binnen Urban Vitality lopen verschillende projecten, waaronder dit onderzoek naar de Amsterdamse Stadsdorpen, dat valt onder het bredere project ‘Sociale Participatie en Regieversterking van ouderen in de Wijk’.

Referentie

Metze, R., Berkvens, E. & Veldboer, L. (2016) Stadsdorpen als beweging, een verkennend onderzoek naar de Amsterdamse Stadsdorpen in de beginfase. Amsterdam: AKMI, lecotraat Outreachend Werken en Innoveren.

Gepubliceerd door  AKMI 29 augustus 2016

Publicatiedatum

aug 2016

Auteur(s)

Rosalie Metze
Eileen Berkvens

Publicaties: