Hogeschool van Amsterdam

Amsterdams Kenniscentrum voor Maatschappelijke Innovatie

'Sociaal' werk?

Sociale dimensies van sociaal werk

Artikel

Waarom praten we eigenlijk over ‘sociaal’ werk? Wat verbindt maatschappelijk werkers, jongerenwerkers, jeugdzorgprofessionals en opbouwwerkers met elkaar? Zowel in de praktijken van sociaal werk als in boeken en artikelen over sociaal werk blijft de betekenis van de term ‘sociaal’ vaak impliciet. In dit artikel verkennen Marc Hoijtink en Marcel Spierts verschillende dimensies van het ‘sociale’ van sociaal werk.

Referentie

Hoijtink, M. en M. Spierts (2016) ‘Sociaal’ werk? Sociale dimensies van sociaal werk, In: Maatwerk, Vakblad Sociaal Werk, 27(1), pp.6-9.

Gepubliceerd door  AKMI 1 december 2016

Publicatiedatum

dec 2016

Auteur(s)

Marcel Spierts

Publicaties: