Hogeschool van Amsterdam

Amsterdams Kenniscentrum voor Maatschappelijke Innovatie

Samen Pionieren

Vooronderzoek naar overwegingen, ervaringen en verwachtingen van gemeenten die deelnemen aan de proeftuin Buurtgezinnen.nl

Rapport

In 2016 deed het Lectoraat Outreachend Werken en Innoveren onderzoek naar tien deelnemende gemeenten van Buurtgezinnen. Het doel was om de overwegingen, stand van zaken en verwachtingen van de toekomst in kaart te brengen. Dit rapport is bedoeld voor deelnemende gemeenten en gemeenten die overwegen met Buurtgezinnen te gaan werken, maar ook voor allen die geïnteresseerd zijn in dit initiatief.

Referentie

Remmelink, L. E. & Metze, R. N. (2016). Samen pionieren. Vooronderzoek naar overwegingen, ervaringen en verwachtingen van gemeenten die deelnemen aan de proeftuin Buurtgezinnen.nl. Uitgave: Hogeschool van Amsterdam, Lectoraat Outreachend werken en Innoveren, Werkplaats Sociaal Domein Amsterdam.

Gepubliceerd door  AKMI 29 november 2016

Publicatiedatum

nov 2016

Auteur(s)

Linde Remmelink
Rosalie Metze

Publicaties: