Hogeschool van Amsterdam

Amsterdams Kenniscentrum voor Maatschappelijke Innovatie

Samen doen we het zelf

Handreiking zelfbeheer in de residentiële maatschappelijke opvang en geestelijke gezondheidszorg

Anders

In zelfbeheerde residentiële maatschappelijke opvang en geestelijke gezondheidszorg werken deelnemers, ervaringswerkers en sociaal werkers samen aan empowerment van deelnemers en ervaringswerkers. Met deze handreiking willen wij mensen ondersteunen die een zelfbeheervoorziening op willen zetten of die betrokken zijn bij een al bestaande voorziening. In deze handreiking vind je praktische tips, discussiepunten en verdieping. Wij hopen dat de handreiking ook een inspiratie vormt voor reguliere residentiële voorzieningen om met bewoners en medewerkers aan de slag te gaan om eigen kracht en eigen regie meer aan te spreken.

Samen met deze handreiking is het onderzoeksrapport ‘Tussen zelf en samen’ verschenen, waarin de tot nu bekende kennis en ervaring over zelfbeheer is beschreven en geanalyseerd, ter verdieping en onderbouwing van deze handreiking. Al onze publicaties over zelfbeheer, samen met achtergrondinformatie, links naar zelfbeheerde praktijken, filmpjes over zelfbeheer en updates over bijeenkomsten en nieuwe publicaties, zijn te vinden op www.krachtwerkontour.nl

Referentie

Passavanti, M.E., M.A. Huber, M. Zuithof, L. Remmelink, L. Desain, M. Lochtenberg & H. Kowalk (2016). Samen doen we het zelf. Handreiking zelfbeheer in de residentiële maatschappelijke opvang en geestelijke gezondheidszorg. Uitgave Hogeschool van Amsterdam, Kenniscentrum Maatschappij en Recht, Lectoraat Outreachend Werken en Innoveren.

Gepubliceerd door  AKMI 1 januari 2016

Publicatiedatum

jan 2016

Publicaties: