Hogeschool van Amsterdam

Amsterdams Kenniscentrum voor Maatschappelijke Innovatie

Leren in Gezelschap

Een groeidocument n.a.v. 'Leren in gezelschap'-bijeenkomsten rond herstel(ondersteuning) en ervaringsdeskundigheid

Anders

In de periode 2014-2015 organiseerde de Amsterdamse Wmo-werkplaats een aantal netwerkbijeenkomsten onder de naam: ‘Leren in Gezelschap’. Alle bijeenkomsten gingen over thema’s rond ervaringsdeskundigheid en/of herstel en herstelondersteuning en vonden plaats bij diverse Amsterdamse partners die op dit vlak expertise hebben opgebouwd. Met verschillende betrokkenen waaronder professionals, ervaringsdeskundigen, cliënten, docenten, onderzoekers en studenten, werd bij iedere bijeenkomst een prangende kwestie opgepakt en uitgewerkt. De schrijvers willen met dit verslag andere geïnteresseerden uitnodigen om op deze wijze verder samen vorm te geven aan het lerend netwerk en deze thema’s verder uit te diepen.

Referentie

Sedney, P.L.F., L.E. Remmelink en R. Schippers (2016) Leren in Gezelschap. Een groeidocument n.a.v. 'Leren in gezelschap'-bijeenkomsten rond herstel(ondersteuning) en ervaringsdeskundigheid. Uitgave: Hogeschool van Amsterdam, Kenniscentrum AKMI, Lectoraat Outreachend werken en Innoveren.

Gepubliceerd door  AKMI 24 augustus 2016