Hogeschool van Amsterdam

Amsterdams Kenniscentrum voor Maatschappelijke Innovatie

Laten we beginnen met stilte

Handreiking gebiedsgericht samenspel formele en informele zorg en welzijn in de Oosterparkbuurt

Anders

In Fieldlab Oost is de HvA samen met stadsdeel Oost en lokale actoren in de wijk op zoek naar manieren en methoden om uitdagende maatschappelijke opgaven binnen stadsdeel Oost verder te helpen. Dit vanuit de overtuiging dat zulke opgaven niet meer alleen door de overheid op te lossen zijn. Grote veranderingen als de decentralisaties van AWBZ en de WMO, de Jeugdzorg en de Participatiewet worden zichtbaar en leggen druk op lokale gemeenschappen.

De ambitie van Fieldlab Oost is om actief in te zetten op de veerkracht van wijken, waar bewoners, professionals, ondernemers en andere partijen de ruimte en het vertrouwen krijgen om datgene te doen dat hen en hun buurt krachtig maakt. Betere samenwerking en vormen van co creatie komen al dan snel om de hoek kijken. Het koppelen van individuele belangen aan collectieve belangen blijkt echter niet zo eenvoudig.

Het samenspel in het ontwikkeltraject, dat samen met de Vrijwilligersacademie is ontwikkeld, heeft dit mooi bloot gelegd. Het mobiliseerde lokale krachten, zowel formeel als informeel en maakte dialoog tot elkaar mogelijk. Dit versterkte de bewustwording van onderlinge verschillen en voorgenomen beeldvorming van elkaar. Deelnemers zijn geprikkeld om hun eigen rollen en taken te ontstijgen en te leren kijken naar hun collectieve waarde in de wijk. Hiermee is de aanwezige veerkracht van de Oostparkbuurt zichtbaar gemaakt en een basis gelegd om verder richting te geven aan de onderlinge samenwerking.

Aan deze handreiking hebben direct of indirect meegewerkt:

Afifa Tadmine; Jeanette de Waard; Paula Peijnenburg; Serdal Yilmaz; René Ambags; Jose van Kooten; Elja den Uyl; Arie van Tol; Lenie Nissink; Maarten Doedes; Mike Manicardi; Urmy Macnack; Clara Breuste; Sandy Gaartman; Nesime Akkanat; Eilbron Varda; Barbara Bijlsma; Mathijs Brinkman; Mirjam Smit; Nienke Gasseling; Katerijn van den Boogert; Stevina ten Hulsen; Karin Hanekroot; Martin Stam; Doortje Kal; Ruud Kraakman; Josephien van Klaveren; Ellen Bruggeman; Marese Deckers; Charlotte Kemmeren; Gerard van Vliet; Daniel Haverkort; Marc Räkers; Wonah de Koningh; Tineke Bouwes

Referentie

Bouwes, T. en C.A.A. Kemmeren (2016). Laten we beginnen met stilte. Handreiking gebiedsgericht samenspel formele en informele zorg en welzijn in de Oosterparkbuurt. Uitgave Hogeschool van Amsterdam, Kenniscentrum AKMI, Lectoraat Outreachend Werken en Innoveren.

Gepubliceerd door  AKMI 22 maart 2016