Hogeschool van Amsterdam

Amsterdams Kenniscentrum voor Maatschappelijke Innovatie

Tussen Zelf en Samen

Zelfbeheer in de residentiële maatschappelijke opvang en geestelijke gezondheidszorg

Rapport

In zelfbeheerde residentiële maatschappelijke opvang en geestelijke gezondheidszorg werken deelnemers, ervaringswerkers en sociaal werkers samen aan empowerment van deelnemers en ervaringswerkers.

In dit overkoepelende rapport geven we een overzicht van de verzamelde kennis en ervaring uit de deelonderzoeken en de literatuurstudie. Op basis daarvan beschrijven we de overkoepelende uitdagingen van zelfbeheer en de veranderende rollen van betrokkenen daarbij. Tot slot beschrijven we discussiepunten en aanbevelingen voor verdere ontwikkeling van zelfbeheer. Dit rapport is bedoeld als onderbouwing en verdieping van de handreiking zelfbeheer en als verantwoording over het onderzoek.

Referentie

Huber, A. (2016). Tussen Zelf en Samen. Zelfbeheer in de residentiële maatschappelijke opvang en geestelijke gezondheidszorg. Met bijdragen van: E. Passavanti, L. Remmelink, H. Kowalk, L. Desain & M. Stam. UItgave: Hogeschool van Amsterdam, Kenniscentrum AKMI, Lectoraat Outreachend Werken en Innoveren.

Gepubliceerd door  AKMI 26 januari 2016

Publicatiedatum

jan 2016

Auteur(s)


Publicaties: