Amsterdams Kenniscentrum voor Maatschappelijke Innovatie

Het kan zoveel beter, mooier en slimmer

Outreachende professionals aan het woord over ervaringskennis

Op dinsdag 21 juni 2016 nam lector Martin Stam afscheid van de Hogeschool van Amsterdam en van zijn lectoraat Outreachend werken en Innoveren. Ter gelegenheid daarvan schreef hij zijn afscheidsrede, tijdens de receptie in verkorte vorm uitgesproken. In dit essay komen outreachende professionals aan het woord over ervaringskennis als voorwaarde voor een werkelijk samenspel tussen leef- en systeemwereld.

Referentie

Stam, M. (2016) Het kan zoveel mooier, beter en slimmer. Outreachende professionals aan het woord over ervaringskennis. Uitgave: Hogeschool van Amsterdam, HVA Publicaties.

Gepubliceerd door  AKMI 23 juni 2016

Publicatiedatum

jun 2016

Auteur(s)

Martin Stam

Publicaties: