Hogeschool van Amsterdam

Amsterdams Kenniscentrum voor Maatschappelijke Innovatie

Nieuw-West op zijn Best

Handreiking gebiedsgericht samenspel formele en informele zorg en welzijn rond het Osdorpplein, Nieuw-West.

Anders

De decentralisaties en hervormingen in het sociaal domein beogen een andere insteek van de ondersteuning van mensen. De meeste zorg en welzijn vindt meer plaats in de eigen kring van de bewoner, door mantelzorgers en vrijwilligers uit het netwerk van deze bewoner. Als dat niet meer gaat en te ingewikkeld wordt, is er kennis en kunde van beroepskrachten nodig. Vaak gaat het een en het ander in elkaar over, of spelen naast elkaar. Dan is het belangrijk dat er een goede samenwerking is en vertrouwen is, in elkaar en in de overtuiging dat samen goede oplossingen gevonden kunnen worden.

Uit zowel vele praktijkervaringen als uit eerder onderzoek komt naar voren dat structurele samenwerking tussen formele en informele partijen niet goed van de grond komt en dus zeker niet vanzelf gaat.

Stadsdeel Nieuw-West heeft dit ook gesignaleerd en voert al langer het beleid dat organisaties moeten samenwerken, elkaar moeten steunen om resultaten met en voor bewoners te behalen. Dat dit niet gemakkelijk is heeft het Stadsdeel ook gezien. Zij zag dat het ontstaan van goede samenwerking tussen zorg en welzijn én formeel en informeel en het vinden van nieuwe wegen niet vanzelf gaat. Ze wist dat je dat moet faciliteren en dat je daar ruimte voor moet geven. Voor 2015 heeft het Stadsdeel (op basis van het eerdere succes in stadsdeel Zuid) gevraagd of er een gebiedsgericht Samenspel ontwikkeltraject in Nieuw-West gehouden kon worden. Gekozen werd voor de wijk rondom het Osdorpplein, uitgaande van Huis van de Wijk ‘t Blommetje.

De Vrijwilligersacademie (VA), opleider van vrijwilligers, en de Hogeschool van Amsterdam (HvA), opleider van beroepskrachten, sloegen de handen eerder al ineen om tot de kaders van een ontwikkeltraject Samenspel te komen. Samen met het stadsdeel, gebiedsgerichte for­mele en informele organisaties en bewoners in Nieuw- West hebben zij dat traject, over het samen delen, samen leren en samen creëren, rondom het Osdorpplein vorm gegeven.

Aan deze handreiking hebben meegewerkt:

Neslihan Arikok; Ahmed el Aslouni; Chaima Bakrine; Leila Badaou; Omar Bouadi; Hafida Bouyarden; Els Carton; Rob van Eupen; Corinne Floor; Niels Gozems; Hanna Gugler; Rabia Hafdi; Marianne van den Hoek; Monique Jansma; Ida Kahlman; Elvan Kaplanseren; Marijke Kooistra; Sheila Landveld; Helga van Leeuwen; Marco Louw; Miryam Massop; Nikki van Ommeren; Wasilis Psathas; Raymond Pinas; Anne Riemersma; Naima Toutouh; Elles Visser; Jolande de Vries; Tryfeen de Vries; Marleen Winter; Ouassima el Yakoubi; Sharma; Charlotte Kemmeren; Marc Räkers; Martin Stam; Karin Hanekroot; Gerard van Vliet; Tineke Bouwes; Wonah de Koningh.

Referentie

Bouwes, T., C.A.A. Kemmeren en W. de Koningh (2016). Nieuw-West op zijn Best. Handreiking gebiedsgericht samenspel formele en informele zorg en welzijn rond het Osdorpplein, Nieuw-West. Uitgave Hogeschool van Amsterdam, Kenniscentrum AKMI, Lectoraat Outreachend Werken en Innoveren.

Gepubliceerd door  AKMI 1 januari 2016

Publicatiedatum

jan 2016

Auteur(s)

Tineke Bouwes

Publicaties: