Hogeschool van Amsterdam

Amsterdams Kenniscentrum voor Maatschappelijke Innovatie

Wat in de knoop opgaat schiet in de lengte te kort?

Handreiking gebiedsgericht samenspel formele en informele zorg en welzijn

Anders

In deze handreiking vindt de lezer handvatten voor het denken over samenwerking tussen formele en informele krachten of voor het starten van een ontwikkeltraject. Sommige delen gaan over het proces, andere zoomen in op de inhoud. Sommige pagina’s bevatten bouwstenen: stukjes theorie ter inspiratie voor het samenspel. Niet als blauwdruk, maar als hulpmiddelen voor het dynamische, complexe en soms ook weerbarstige werkveld waarin informele en formele krachten elkaar tegenkomen en samenwerken.

Aan deze handreiking hebben gewerkt:

Astrid Philips; Clothilde Rahder; Coby Kroon; Doppy den Ouden; Erna Corsten; Esmeralda van der Naaten; Femke Teutscher; Greet van den Berg; Hanan el Ouariji;
Herman van Wissen; Johan Rol; José van Nus; Karin Hanekroot; Liddy Vonk; Madelien Knips; Marita van Onna; Martin Stam; Mawash Aziz; Olga Willemsen; Paul Hofman; Richard Schimmelpennink; Rupino Griffioen; Seth Albarda; Tineke Bouwes; Vanessa Walravens; Wonah de Koningh; Charlotte Kemmeren

Deze handreiking is zeker geen blauwdruk, in iedere setting zullen andere krachten en waarden gelden. Het is bedoeld ter inspiratie en als hulpmiddel voor alle mensen die bezig zijn het samenspel tussen formele en informele krachten te verwezenlijken.

Referentie

Bouwes, T. en C.A.A. Kemmeren (2016). Wat in de knoop opgaat schiet in de lengte te kort? Handreiking gebiedsgericht samenspel formele en informele zorg en welzijn. Uitgave: Hogeschool van Amsterdam, Kenniscentrum AKMI, Lectoraat Outreachend Werken en Innoveren.

Gepubliceerd door  AKMI 1 januari 2016

Publicatiedatum

jan 2016

Auteur(s)

Tineke Bouwes

Publicaties: