Hogeschool van Amsterdam

Amsterdams Kenniscentrum voor Maatschappelijke Innovatie

Mensen help je pas echt als je subtiel invloed uitoefent ophenzelf en hun omgeving. Dat krijgt een specialist nooit voor elkaar. Pleidooi voor een sociaal generalist die verwijst, adviseert, regisseert, voorschrijft en die specialisten coördineert.

Referentie

Räkers, M.H. (2016) Gebruik je boerenverstand. Uitgave: Sozio 1 (2016) p.14-15

Gepubliceerd door  AKMI 1 februari 2016

Publicatiedatum

feb 2016

Auteur(s)

Marc Räkers

Publicaties: