Hogeschool van Amsterdam

Amsterdams Kenniscentrum voor Maatschappelijke Innovatie

Inzet ervaringsdeskundigen in onderwijs

Nothing about us without us

Anders

Vijf jaar geleden trad de eerste ervaringsdeskundige in dienst van de Hogeschool van Amsterdam (HvA). Toen een mijlpaal en een unicum in onderwijsland en nu, anno 2016, eigenlijk nog steeds. De HvA heeft ervaringsdeskundigen in vaste dienst voor onderzoeks- en onderwijstaken primair om hun ervaringskennis, zonder master of andere diploma’s.

Kristel Driessen, een van de initiators van Bindkracht, een project van Karel de Grote Hogeschool Antwerpen, vraagt zich af hoe de HvA erin is geslaagd als enige hogeschool in Nederland en België ervaringsdeskundigen in dienst te nemen en vroeg filmer Kristof om dit uit te zoeken in Amsterdam.  

In het filmpje vertellen Tineke Bouwes, projectmanager, ontwikkelaar, en Astrid Philips, ervaringsdeskundige, vol enthousiasme over het belang van de inzet van ervaringsdeskundigen op de Hogeschool.

Referentie

Kristof Lasure, Tineke Bouwes en Astrid Philips (2016). Filmpje over inzet van ervaringsdeskundigheid in het HBO-onderwijs. Uitgave: Karel de Grote Hogeschool Antwerpen, gefilmd door Kristof Lasure.

Gepubliceerd door  AKMI 21 december 2016