Hogeschool van Amsterdam

Amsterdams Kenniscentrum voor Maatschappelijke Innovatie

Essay Kwesties en keuzes in wijkgericht werken

Voorpublicatie

Anders

Veruit de meeste Nederlandse gemeenten werken met enige vorm van een sociaal (wijk)team. Dit zijn in de regel breed samengestelde teams van professionals met verschillende expertises. De lokale opdracht aan deze teams kan verschillen, maar allen vervullen zij een belangrijke rol in de veranderingen die zijn ingezet met de invoering van de decentralisaties in het sociale domein (Wmo, Wet op Jeugdzorg, Partici-patiewet).

Met deze bundel willen de auteurs de lessen die in de praktijk worden geleerd overdraagbaar maken voor diegenen die zich willen verdiepen in de wijkteampraktijk. Dit essay is een beschouwing van de kwesties en keuzen die aan de orde komen in de artikelen in deze bundel en de betekenis daarvan voor de Werkplaatsen Sociaal Domein, professionals en de opleidingen. Dit essay vormt onderdeel van een uitgave over hetzelfde onderwerp die begin 2017 zal uitkomen. Opmerkingen in de tekst over de bundel verwijzen naar deze uitgave.

Referentie

Jansen, Erik, Ard Sprinkhuizen, Lex Veldboer, Lisbeth Verharen en Vincent de Waal (2016). Essay Kwesties en keuzes in wijkgericht werken. Uitgave: Werkplaatsen Sociaal Domein (2016).

Gepubliceerd door  AKMI 20 december 2016

Publicatiedatum

dec 2016

Auteur(s)

Erik Jansen
Ard Sprinkhuizen
Lisbeth Verharen
Vincent de Waal

Publicaties: