Hogeschool van Amsterdam

Amsterdams Kenniscentrum voor Maatschappelijke Innovatie

Digitaal platform Amsterdam

Wensen en verwachtingen van inwoners van Amsterdam West i.v.m een digitaal platform voor zorg en ondersteuning in Amsterdam

Rapport

Dit onderzoek naar een digitaal platform voor het zorg- en ondersteuningsaanbod in Amsterdam is uitgevoerd door onderzoekers van het Amsterdams Kenniscentrum voor Maatschappelijke Innovatie (onderdeel van faculteit Maatschappij en Recht van de HvA) in opdracht van Henk Duinkerken, namens de Gemeente Amsterdam.

De gemeente Amsterdam heeft zich het doel gesteld om een digitaal platform op te richten waarop Amsterdammers zo veel mogelijk van het actuele – formele en informele – zorg- en ondersteuningsaanbod kunnen vinden. Op het platform wil de gemeente het aanbod van diensten (verzekerd, niet verzekerd, professioneel, vrijwillig, zelfhulp etc.) op het gebied van positieve gezondheid transparant en vindbaar ontsluiten. Daarnaast moet het platform uitnodigen tot het stimuleren van verbetering van de dienst-, hulp- en zorgverlening op de domeinen van de drie decentralisaties.

Referentie

Berkvens, E. & Metze, R. (2016) Digitaal platform Amsterdam, wensen en verwachtingen van inwoners van Amsterdam West i.v.m een digitaal platform voor zorg en ondersteuning in Amsterdam. Uitgave: Hogeschool van Amsterdam, AKMI, lectoraat Stedelijk Sociaal Werken.

Gepubliceerd door  AKMI 23 augustus 2016

Publicatiedatum

aug 2016

Auteur(s)

Eileen Berkvens
Rosalie Metze

Publicaties: