Hogeschool van Amsterdam

Amsterdams Kenniscentrum voor Maatschappelijke Innovatie

Dichterbij Dicht-Er-Bij

Een observatie-onderzoek naar de Train de Trainer Training in de DichtErBij werkwijze

Rapport

Zowel de DichtErBij (DEB) methode, als de Train de Trainer Training (TTT) zijn pogingen om uitvoerende sociaal werkers samen met docenten van sociaal agogische opleidingen te betrekken bij de vraag: hoe kunnen sociaal professionals innoveren en reageren op de veranderingen in het werkveld en in de beleidscontext? Dit schrijven doet verslag van observatieonderzoek naar de Train de Trainer Training, een implementatietraject waarin onderwijs- en praktijkprofessionals in duo’s met de DichtErBij werkwijze oefenden.

De doelen van dit implementatietraject waren ambitieus: deelnemers moesten de DichtErBij methode eigen maken, zij moesten ook een training vormgeven om later aan eigen collega’s te geven en tegelijkertijd werden zij ook uitgenodigd de pilot van deze Train de Trainer Training gezamenlijk vorm te geven. Co-creatie, eigenaarschap en professionele autonomie waren belangrijke bouwstenen achter het gedachtegoed van de training.

In dit verslag wordt eerst de context van DichtErBij en de Train de Trainer Training beschreven. Daarna komen de gebruikte onderzoeksmethoden aan bod. De resultaten van de observaties zullen in enkele kenmerkende thema’s behandeld worden. Tot slot wordt er in de conclusie een aantal aanbevelingen gedaan.

Referentie

Botman, S.J.(2016). Dichterbij Dicht-Er-Bij. Een observatie-onderzoek naar de Train de Trainer Training in de DichtErBij werkwijze. Uitgave: Hogeschool van Amsterdam, Kenniscentrum AKMI, lectoraat Outreachend werken en Innoveren.

Gepubliceerd door  AKMI 16 november 2016

Publicatiedatum

nov 2016

Auteur(s)


Publicaties: