Hogeschool van Amsterdam

Amsterdams Kenniscentrum voor Maatschappelijke Innovatie

Bron van Leren

Samenwerking van sociaal werkers en ervaringswerkers in zelfbeheer

Artikel

In voorzieningen in zelfbeheer groeien deelnemers in sociale rollen. Zodra zij meer grip krijgen op hun leven, kunnen zij ervaringswerker worden. Ze beheren daarmee de voorziening, bijvoorbeeld de nachtopvang van dak- en thuislozen of een zorghotel, samen met sociaal werkers. Wat komt er kijken bij die samenwerking? Hoe voeren sociaal werkers als kritische vriend subtiele regie?

Zelfbeheerde voorzieningen passen bij de doelstellingen van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo): ontwikkeling van eigen kracht, eigen regie en samenredzaamheid. Binnen zelfbeheerde voorzieningen werken deelnemers, ervaringswerkers en sociaal werkers samen aan het bieden van maatschappelijke opvang en/of geestelijke gezondheidszorg. Het primaat voor de besluitvorming ligt bij de deelnemers en ervaringswerkers. Zelfbeheerde voorzieningen willen een omgeving creëren waar individuen en groepen werken aan herstel en empowerment.

Referentie

Passavanti, M.E. en M. Huber (2016). Bron van leren. Samenwerking van sociaal werkers en ervaringswerkers in zelfbeheer. Uitgave: Maatwerk 1, februari (2016) p. 33-35

Gepubliceerd door  AKMI 1 februari 2016