Hogeschool van Amsterdam

Amsterdams Kenniscentrum voor Maatschappelijke Innovatie

Armoedebestrijding: geen kwestie van rekenen maar van psychologie

Artikel

Hoe gemeenten niet-gebruik van inkomensvoorzieningen kunnen terugdringen.

Gepubliceerd door  AKMI 1 december 2016