Hogeschool van Amsterdam

Amsterdams Kenniscentrum voor Maatschappelijke Innovatie

Zorghotel Pitstop

Praktijkbeschrijving

Rapport

Dit is het verslag van een onderzoek naar het reilen en zeilen van het Zorghotel Pitstop. Doel van het onderzoek is om in kaart te brengen hoe in deze voorziening vorm gegeven wordt aan cliëntsturing/zelfbeheer en herstel, welke knelpunten en spanningen daarmee gepaard gaan, welke leer- en ontwikkelprocessen zich daarbij voordoen en welke faciliteiten daarbij nodig zijn.

In dit verslag wordt beschreven hoe de deelnemers, ervaringswerkers en professionals vormgeven aan het zorghotel Pitstop. Specifieke aandacht is er voor onderliggende processen en de uitdagingen en kans waar betrokkenen voor staan, mede als gevolg van de transities in het sociale domein. Het onderzoek maakt onderdeel uit van een serie.

Referentie

Hellings, W.T.J., E.J.P Desain en M.A. Huber (2015). Zorghotel Pitstop, Praktijkbeschrijving. Uitgave: Hogeschool van Amsterdam, Kenniscentrum Maatschappij en Recht, Lectoraat Outreachend Werken en innoveren.

Gepubliceerd door  AKMI 3 december 2015

Publicatiedatum

dec 2015

Auteur(s)

Wim Hellings
Max Huber

Publicaties: