Hogeschool van Amsterdam

Amsterdams Kenniscentrum voor Maatschappelijke Innovatie

Zelfbestuur? Liever samensturing

Artikel

Zelfbeheer is een lonkend perspectief, maar betekent in de praktijk van de maatschappelijke opvang een complete wisseling van de macht. Met het concept samensturing kunnen bewoners samen met ervaringsdeskundigen én professionals vorm geven aan hun voorziening.

Referentie

Huber, M.A., Lochtenberg, M. & Zuithof, M. (2014). Zelfbeheer? Liever samensturing. Op: www.socialevraagstukken.nl, gepubliceerd op 24 mei.

Gepubliceerd door  AKMI 24 mei 2015