Hogeschool van Amsterdam

Amsterdams Kenniscentrum voor Maatschappelijke Innovatie

Werken met ervaringsdeskundigen vereist cultuuromslag

Artikel

Zorg- en hulpverleningsorganisaties moeten een cultuuromslag maken om ervaringsdeskundigheid en herstelondersteuning met succes te kunnen inzetten. Dat kost tijd, vergt inspanning en vereist helderheid over rollen, taken en verantwoordelijkheden, zonder daarbij de eigenheid van ervaringsdeskundigen uit het oog te verliezen.

Referentie

Huber, M., P. Sedney, J. Holten (2014). Werken met ervaringsdeskundigen vereist cultuuromslag. Sociale Vraagstukken

Gepubliceerd door  AKMI 28 september 2014

Publicatiedatum

sep 2014

Publicaties: