Hogeschool van Amsterdam

Amsterdams Kenniscentrum voor Maatschappelijke Innovatie

Vijf fusiemythes over organisatiecultuur ontkracht

Artikel

Bij de fusie tussen twee organisaties wordt weinig rekening gehouden met de organisatiecultuur, terwijl uit onderzoek blijk dat dit een kracht is die niet te onderschatten valt. Deze beperkte aanpak berust vaak op verkeerde of beperkte veronderstellingen, wat een risico betekent voor het fusiesucces. In dit artikel worden vijf van deze fusiemythes ontkracht.

Referentie

Smit, W. (2015). Vijf fusiemythes over organisatiecultuur ontkracht. Uitgave: Tijdschrift Conflicthantering, nummer 2, 2015.

Gepubliceerd door  AKMI 16 juni 2015