Hogeschool van Amsterdam

Amsterdams Kenniscentrum voor Maatschappelijke Innovatie

Samenwerken in zelfbeheer

Kwesties die spelen in de samenwerking van professionals met ervaringswerkers in organisaties in zelfbeheer

Scriptie

In dit onderzoek wordt duidelijk dat alle professionals aan het experimenteren zijn met de complexe taak van het bewaken van zelfbeheer in de samenwerking met ervaringsdeskundigen. Conclusie is dat de rol van professionals net zo min scherp omlijnd is als de rol van de ervaringswerkers. Deze professionals nemen de rol aan die zij in de relatie met de ervaringswerker in de context van de groep op dat moment nodig achten.

In deze masterthesis over samenwerken in zelfbeheer doet Elisa Passavanti verslag van opgedane praktijkervaring, onderzoek naar die praktijk en de terugkoppeling daarvan naar toekomstige sociale professionals.

Artikel in Movisie met interview Elisa over thesis

Referentie

Passavanti, M.E. (2015) Samenwerken in zelfbeheer. Kwesties die spelen in de samenwerking van professionals met ervaringswerkers in organisaties in zelfbeheer. Masterthesis voor Master Social Work. Hogeschool van Amsterdam, Faculteit Maatschappij en Recht (2015).

Gepubliceerd door  AKMI 1 mei 2015

Publicatiedatum

mei 2015

Auteur(s)


Publicaties: