Hogeschool van Amsterdam

Amsterdams Kenniscentrum voor Maatschappelijke Innovatie

Op eigen Kracht

Vooronderzoek t.b.v. ontwikkeling van Fort Krommeniedijk

Rapport

Vanuit de Amsterdamse Wmo-werkplaats ondersteunt het lectoraat O&I de ontwikkeling van een voorziening in zelfbeheer: een woon- en trainingscentrum voor jongvolwassenen met autisme in een voormalig fort in Krommenie (Fort-K). Dit wordt een woonvoorziening voor jongvolwassenen van 18 tot 30 jaar waar ze gedurende maximaal 2 jaar ondersteuning krijgen in het opbouwen van een zo zelfstandig mogelijk bestaan. In de eerste fase van dit onderzoek is een vooronderzoek gedaan bij andere vergelijkbare voorzieningen, als bijdrage aan de ontwikkeling van Fort K. Daarnaast is een procesbeschrijving gemaakt.

Met medewerking van L. Desain

Referentie

Roeleveld, E., L. Remmelink, M. Huber (2014).© Hogeschool van Amsterdam

Gepubliceerd door  AKMI 1 januari 2014