Hogeschool van Amsterdam

Amsterdams Kenniscentrum voor Maatschappelijke Innovatie

Netwerk- en regieversterking in de maatschappelijke opvang

Abstract

Anders

De laatste jaren is er steeds meer aandacht voor eigen verantwoordelijkheid en wordt de verzorgingsstaat hervormd; er is minder geld en mensen moeten meer hun eigen kracht gebruiken. In beleidsnota’s over de Wmo in het algemeen en specifiek voor de maatschappelijke opvang, wordt gesteld dat mensen meer zelf en samen moeten doen. Overwegingen hiervoor zijn principieel, om mensen meer zeggenschap te geven, maar ook financieel, gericht op bezuinigen. In dit artikel bekijken we vooral wat dit betekent in de praktijk. Daarbij gebruiken we de maatschappelijke opvang als casus.

Met Lineke Joanknecht als co-auteur.

Referentie

Huber, M.A., Joanknecht, L. & Metze, R. (2013). Netwerk- en regieversterking in de maatschappelijke opvang. In: Journal of Social Intervention. Vol 22, No 1., pp. 39-55

Gepubliceerd door  AKMI 2 januari 2013

Publicatiedatum

jan 2013

Auteur(s)

Rosalie Metze

Publicaties: