Hogeschool van Amsterdam

Amsterdams Kenniscentrum voor Maatschappelijke Innovatie

Maatschappelijke opvang in zelfbeheer

Interventiebeschrijving

Anders

Bij maatschappelijke opvang in zelfbeheer dragen de bewoners zelf meer verantwoordelijkheid en hebben ze meer zeggenschap dan in reguliere opvang. Doel hiervan is dat de bewoners vorderingen maken in hun herstel. In een onderzoek van de Wmo-werkplaats Amsterdam geven (oud-)bewoners en betrokken professionals aan dat het verblijf in een zelfbeheerde voorziening bijdraagt aan het herstel en empowerment van bewoners. Ander onderzoek levert aanwijzingen dat zelfbeheerde voorzieningen per bed goedkoper zijn en voldoende presteren op uitstroom, maatschappelijke participatie en re-integratie.

Co-auteur: M. Tuynman

Referentie

Tuynman, M. en M. A. Huber (2014). Maatschappelijke opvang in zelfbeheer. Effectieve sociale interventies. Utrecht, Trimbos-instituut en Amsterdam, HvA. September 2014

Gepubliceerd door  AKMI 1 september 2014

Publicatiedatum

sep 2014

Auteur(s)

Max Huber

Publicaties: