Amsterdams Kenniscentrum voor Maatschappelijke Innovatie

Instructiefilm opnemen videomateriaal

Film

Anders

Instructiefilm over het opnemen van videomateriaal voor professionals in de zorg. Product van het project Wie Helpt de Hulpverlener dat bijdraagt aan belangrijke nieuwe kennis en inzichten op over de meest wenselijke inhoud en aanpak van de ondersteuning van professionals bij de uitvoering van interventies.

Bij deze instructiefilm boek hoort de uitgave ‘Toolkit Videofeedback in de Zorg voor Jeugd’ en het boek 'Leren op de Werkvloer. Organisatie en inhoud van leren op de werkvloer'. Kijk voor meer informatie op www.hva.nl/whdh.

Referentie

Boendermaker, L en P. Goense (2015). Wie Helpt de Hulpverlener? Instructiefilm opnemen videomateriaal. HvA Video.

Gepubliceerd door  AKMI 3 juni 2015

Publicatiedatum

jun 2015

Auteur(s)

Pauline Goense

Publicaties: