Hogeschool van Amsterdam

Amsterdams Kenniscentrum voor Maatschappelijke Innovatie

(Hoe) gaat dat samen dan?

Een meervoudig perspectief op de ontwikkeling van zelfbeheer

Scriptie

Sinds de uitkomsten van het Trimbos-onderzoek (Boumans et al., 2012) lijkt het concept zelfbeheer in de maatschappelijke opvang meer draagvlak te krijgen. Zelfbeheer wordt gekoppeld aan begrippen als herstel, eigen kracht, zelfredzaamheid, eigen verantwoordelijkheid en bezuinigingen. Maar het gaat ook over begrippen als emancipatie, empowerment en strijden tegen sociale onrechtvaardigheid. Zelfbeheer is echter niet van de ene op de andere dag toe te passen. Daarom staat ‘(Hoe)’ voor ‘Gaat dat samen dan?’. De ‘(Hoe)’ staat voor het onderzoek hoe zelfbeheer kan worden ontwikkeld en wat dat betekent voor de betrokken deelnemers van zelfbeheer.

Referentie

Lochtenberg, M. (2013). (Hoe) Gaat dat samen dan? Een meervoudig perspectief op de ontwikkeling van zelfbeheer. Amsterdam: HvA MSW thesis

Gepubliceerd door  AKMI 1 mei 2013

Publicatiedatum

mei 2013

Publicaties: