Hogeschool van Amsterdam

Amsterdams Kenniscentrum voor Maatschappelijke Innovatie

Een beetje meer rendementsdenken alstublieft!

Artikel

Er bestaat een verschil van mening en in aanpak tussen radicale hervormers van de schuldhulpverlening en de mensen die onderdeel zijn van het bestaande systeem van schulden, incasso en schuldhulp en geloven in verbetering en bijstellen van de bestaande werkwijze. Marc Räkers analyseert in dit artikel of er inmiddels schot zit in de aanpak van die onorthodoxe manieren.

Referentie

Räkers, M.H (2015). Een beetje meer rendementsdenken alstublieft! Uitgave: Tijdschrift voor Sociale Vraagstukken, Zomer 2015-2, 52-55.

Gepubliceerd door  AKMI 1 juli 2015