Hogeschool van Amsterdam

Amsterdams Kenniscentrum voor Maatschappelijke Innovatie

‘Eigen kracht en zelfregie lijken verder weg dan ooit’

Interview met Martin Stam

Artikel

In het WMO Magazine van september 2015 is een interview met Martin Stam verschenen dat veel stof heeft doen opwaaien in de kringen van Social Work. Martin Stam, lector aan de Hogeschool van Amsterdam en coördinator van de Wmowerkplaats Amsterdam, laat zich kritisch en openhartig uit over de uitleg en het gebruik van termen als ‘eigen kracht’ en ‘burgerkracht’ in de Wmo. Hebben deze begrippen inmiddels niet teveel aan kracht ingeboet?

Referentie

Zuithof, M.G.(2015). Eigen kracht en zelfregie lijken verder weg dan ooit.Uitgave WMO Magazine 4 september (2015) 25-27

Gepubliceerd door  AKMI 1 september 2015

Publicatiedatum

sep 2015

Auteur(s)

Martin Zuithof

Publicaties: